Shigenarian Japan in Nepal Tour '06 in Fall


~11/21Pokhara

11/22~26Kathmandu